Villaksen i nord - med et internasjonalt perspektiv

- verdiskapning og identitetsbygger for levende elver og lOkalsamfunn.

Dato

9-10 Februar 2016
Starter 9:00

TO dager I ALTA, med villaksen i fokus.

Årets store fagkonferanse finner sted under den glødende nordlyshimmelen i februar. Med den ikoniske Altaelva rennende rett utenfor vinduene, skal våre fremste forskere, sentrale samfunnsaktører og engasjerte politikere samles for å gi hverandre et solid grunnlag for beslutninger. H.M. Kong Harald er til stede ved konferansen.

Villaksen som art

Et oppdatert kunnskapsbilde om laksen i nordområdene presentert av forskerne Dag Hessen (UiO), Audun Rikardsen (UiT) og Eva Thorstad (NINA).

Villaksens utfordringer

Forskerne Kjetil Hindar (NINA), Trygve Poppe (NMBU) m.fl. tar for seg kunnskapsstatus og aktuelt trusselbilde.

Villaksen som verdiskaper

Hvilke utfordringer står vi ovenfor i en omskiftelig verden hvor lakseturismen er inne i store endringer? Innledninger bl.a. ved Cathrine Pia Lund, direktør for Merkevaren Norge, Innovasjon Norge.

Foredragsholdere

Statusoppdateringer fra verdensledende forskere og viktige samfunnsaktører

Trygve
Poppe

Professor NMBU

Sykdomsutfordringene i oppdrettsindustrien er store. Hva betyr det for villfisken?

Vidar
Helgesen (H)

Klima- og miljøminister

Snakker om villaksen som vårt naturlige arvesølv.

Kjetil
Hindar

Forskningsjef NINA

Oppdater oss på status når det gjelder rømt oppdrettslaks og dens påvirkning på villfisk.

Dag
Hessen

Professor, UiO

Gir oss fortellingen om villaksen som miljøindikator og nasjonalt symbol for norsk natur.

Eva
Thorstad

Forsker NINA

Skisserer det store bildet av laksen i nord. Om status, utfordringer og muligheter.

Cathrine
Pia Lund

Innovasjon Norge

Innovasjonsjefen snakker om villaksens betydning for reiselivet i et historisk og økonomisk perspektiv.

Per
Sandberg (FrP)

Fiskeriminister

Om oppdrettsvekst, grønne løsninger og villaksen som trafikkonstabel.

Aili
Keskitalo

Sametingspresident

Innleder om villaksen i samisk kultur og historie.

Konferanseprogrammet

Foreløpig program. Oppdateres jevnlig ettersom innlederne bekrefter.

08:30 - 09:15

Registrering og kaffe

09:30

ÅPNING

09:30 - 09:35

Velkommen og informasjon fra møteleder

Vegard Heggem
gründer og villaksebonde, Norske Lakseelver

09:35 - 09:45

Velkommen til laksebyen Alta

Monica Nielsen (Ap)
Ordfører i Alta

09:45

VILLAKSEN – I ET LOKALT, NASJONALT OG INTERNASJONALT PERSPEKTIV

09:45 - 10:05

Villaksen - vårt naturlige arvesølv. Internasjonale forpliktelser og Regjeringens planer for å sikre livskraftige villaksbestander

Vidar Helgesen (H)
Klima- og miljøminister

10:05 - 10:25

Historien om Altaelva. Laksen, forvaltningen og utfordringene.

Tor Erland Nilsen
Daglig leder, Alta Laksefiskeri interessentskap

10:25 - 10:55

International view on The north Atlantic Salmon.

Chris Buckley
Styremedlem, Atlantic Salmon Federation (USA)

10:55 - 11:15

KAFFEPAUSE

11:15

VILLAKSEN SOM ART

11:15 - 11:35

Villaksen som nasjonalsymbol og miljøindikator

Dag Hessen
Professor, Universitetet i Oslo

11:35 - 11:55

Villaksens liv i havet

Audun Rikardsen
Professor, Universitet i Tromsø

11:55 - 12:15

Status og trusler for villaksen

Eva Thorstad
forsker, Vitenskapelig råd for lakseforvaltning

12:15 - 12:20

Appell fra stortingsrepresentant Trine Skei Grande, leder, Venstre

12:20 - 12:30

Spørsmål fra salen

12:30 - 13:30

LUNSJ

13:30

VILLAKS OG OPPDRETT - UTFORDRINGER

13:30 - 13:50

Lakselus

Karin Kroon Boxaspen
Forskningsdirektør, Havforskningsinstituttet

13:50 - 14:10

Rømt oppdrettslaks

Kjetil Hindar
Forskningsleder, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

14:10 - 14:30

Oppdrettsfisk og villfisk. Ett hav - én helse.

Trygve Poppe
Professor, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

14:30 - 14:50

Oppdrettsvekst, grønne løsninger og villaksen som trafikkonstabel.

Per Sandberg (FrP)
Fiskeriminister

14:50 - 14:55

Appell fra kommunestyrerepresentant Kjetil Kristensen, Ap, Alta kommune

14:55 - 15:00

Spørsmål fra salen

15:00 - 15:10

Kaffepause

15:10

VILLAKSEN SOM EVIGVARENDE RESSURS

15:10 - 15:30

Laksefisket og reiselivet – historie, status og framtid.

Cathrine Pia Lund
Direktør for Merkevaren Norge, Innovasjon Norge

15:30 - 15:50

Hvordan sikre villaksens som ressurs? Miljøforvaltningens tiltak og viktige virkemidler som kvalitetsnormen for villaks, nasjonale laksefjorder og -vassdrag

Ellen Hambro
Miljødirektør, Miljødirektoratet

15:50 - 16:10

How can Norway remain an attractive salmon fishing destination?

Tarqin Milington Drake (UK) / Molly Fitzgerald (USA),
Frontiers International Travels

16:10 - 16:15

Spørsmål fra salen

16:15 - 16:30

Videohilsen fra Jon Georg Dale (FrP), Landbruks- og matminister
Appell stortingsrepresentant, Heikki E. Holmås (SV)

Oppsummering av dagen v/møteleder

16:45 - 18:15

MIDDAG

18:30 - 20:00

ÅPENT DEBATTMØTE/FOLKEMØTE

VIL VILLAKSEN OVERLEVE?
LAKSEFISKE – BOLYST – OPPDRETT – GRUVEDRIFT

Paneldeltagere:

Jan-Henrik Fredriksen (FrP), medlem av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget
Knut Altmann, nestleder, Vest-Finnmark jeger- og fiskerforening
Kjetil Hindar, forskningsleder, Norsk institutt for naturforskning
Maren Esmark, generalsekretær Norges Naturvernforbund
Monica Nielsen (Ap), ordfører i Alta
Per Grieg jr., Grieg Seafood
Trine Skei Grande (V), leder og stortingsrepresentant

Debattleder:

Rolf Edmund Lund, sjefsredaktør i Altaposten

09:00

Åpning

09:00 - 09:05

Velkommen til dag to

Møteleder Maren Esmark
generalsekretær, Norges Naturvernforbund

09:05

VILLAKS OG OPPDRETT - LØSNINGER I SIKTE

09:05 – 09:15

Stortingets forventninger om en bærekraftig oppdrettsindustri

Trine Skei Grande, leder, Venstre
StortingSREPRESENTANT

Hvilke løsninger brukes og hvilke erfaringer har de i forhold til kostnader og dyrevelferd? CWT, fettfinneklipping, andre merkingsalternativer.

09:15 – 09:45

Faglig samhandling for en oppdrettsindustri som ikke skader vill laksefisk

Liv Holmefjord / Elisabeth Wilmann
Fiskeridirektør, Fiskeridirektoratet / Direktør avd. fisk og sjømat Mattilsynet

09:45 - 10:05

Large scale tagging of salmon. Yes we can! - and so do you

Rich Lincoln
seniorrådgiver, Ocean Outcomes (USA)

10:05 - 10:25

Lukkede oppdrettsanlegg – hvilke løsninger finnes?

Bendik Fyhn Terjesen
senterleder, CtrlAQUA

10:25 - 10:35

Appell fra stortingsrepresentant Eirik Milde (H)
Appell fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG)

 

10:35 - 10:50

Spørsmål fra salen

10:50 - 11:05

KAFFEPAUSE

11:05

KLARER VI Å VERNE OM VILLAKSENS LEVEOMRÅDER?

11:05 – 11:25

Intensjonene med verneregimet nasjonale laksefjorder og laksevassdrag.
Lovgivning som virkemiddel i forvaltningen av villaksen

Georg Fredrik Rieber-Mohn
tidligere Riksadvokat, høyesterettsdommer og leder av Villaksutvalget

11:45 - 11:55

Appell fra leder Stig Ole Pedersen, miljøutvalget, Vest-Finnmark jeger- og fiskerforening
Appell fra fylkesråd Jonny Ingebrigtsen, SV, Finnmark fylkeskommune

11:55 - 12:00

Spørsmål fra salen

12:05

VILLAKSEN ER VIKTIG FOR VÅR IDENTITET

12:05 – 12:25

Laksen i samisk kultur og historie.

Aili Keskitalo
Sametingspresident

12:25 – 12:50

Rekruttering til laksefiske

Runar Rugtvedt / Ayna Heilong
styreleder Norges Jeger- og Fiskerforbund / prosjektleder Norske Lakseelver

12:50 – 13:10

Laksens betydning for folket i Alta.

Geir Zakariassen
Førsteamanuensis, UiT Norges arktiske Universitet, Campus Alta

13:10 - 13:15

Appell fra stortingsrepresentant Åsmund Aukrust, Ap

13:15 - 13:20

Spørsmål fra salen

13:20 - 13:25

Appell fra ungdommen, Tone Holten, laksefisker i Altaelva

13:25 - 13:30

Avslutning av møteleder

13:30

LUNSJ

Sitater

Mye ligger dessverre til rette for at amøbegjelle-sykdom (AGD) vil kunne påvirke sjøørreten på tilsvarende måte som lakselus … Mye tyder på at AGD kan utvikle seg til et helårsproblem. Trygve Poppe
NMBU
Det første døgnet fikk vi to laks og en grills, mens vi på det andre døgnet fikk fire grills. Det er et privilegium å fiske i Altaelva, og jeg vil fortsette å komme om jeg blir invitert. Det er alltid hyggelig å komme, det er noe vi ser fram til i lang tid. H.M. Kong Harald
til iFinnmark.no
Havfasen er laksens viktigste fase for næringsinntak og vekst. Mesteparten av laks dør i denne fasen. Laksen registrert lengst nord i forskningsprosjektet, var av dansk opprinnelse. Den var helt oppe på 80° N før den satte veien sørover igjen. Audun Rikardsen
UiT

Hvorfor delta?

Bli oppdatert!

Her får du siste nytt fra kunskapsfronten. Du møter internasjonalt berømte forskere som er levende opptatt av laksens liv og biologi. Still dem spørsmål!

Hør om vyene for nordområdene

Det er ikke bare laksens levekår som er i endring. Hele nordområdet er i en rivende utvikling hvor både lokal, nasjonal og internasjonal politikk legger føringer for forvaltningen av laksens leveområder.

Få økt kjennskap til Alta

Det har bodd mennesker som har fanget laks i Alta i uminnelige tider. Her møter du de som kan fortelle om hva Alta har vært - er - og skal bli - om bare laksen får fortsette å danne grunnlag for bolyst og reiseliv.

Hør om myndighetens visjoner

Villaks og oppdrettslaks. Norge har plass til dem begge om vi forvalter fornuftig. Hør hva sentrale politikere tenker om utfordringene og løsningene

Registrering og deltakelse

Det er begrenset antall plasser på seminaret Meld deg på nå, og sikre deg en plass.
NB! Seminarpakken inneholder IKKE overnatting.

Seminaret går over to dager.
Overnatting kan bestilles på denne linken: http://www.scandichotels.no. Bruk bookingkode BALT090216.

Fyll inn informasjonen under (Påmelding er bindende):


For akkreditering til H.M. Kongens besøk til Alta 8.-9. februar 2016 klikke her!

ØNSKER DU PRESSEAKKREDITERING?

1700,-

Seminarpakke uten middag

Prisen inkluderer seminaret over to dager uten middag eller overnatting.
Tillegg for middag er kr. 500,- pr. pers.

500,-

Studentpakke uten middag

Prisen inkluderer seminaret over to dager uten middag eller overnatting.
Tillegg for middag er kr. 500,- pr. pers.

1300,-

Medlemspakke uten middag

Prisen inkluderer seminaret over to dager uten middag eller overnatting for medlemmer av NJFF, Naturvernforbundet og Norske Lakseelver . Tillegg for middag er kr. 500,- pr. pers.

Arrangører

Alta i februar

et område med store muligheter.

Alta byr på fantastiske natur- og kulturopplevelser

BYEN OG HOTELLET

Scandic Alta

Løkkeveien 61, 9509 Alta

Telefon: +47 7848 27 00

Hotellets hjemmeside

 

Mer informasjon om Alta finner du på visitalta.no

BYEN OG HOTELLET

Nordlyskatedralen Alta Kirke

Nordlyskatedralen Alta kirke. Arkitekter for byggverket er Link signatur og schmidt hammer lassen architects. Med grunnlag i spiralens dynamiske bevegelse har de utformet et kirkebygg som gjennom en svakt stigende bevegelse kommer opp fra bakken via et vannspeil. Kåret til ett av de ti mest spennende moderne bygg i Norge.

Hjemmeside

Tirpiz museum

Tirpitz Museum er et krigsmuseum som ligger utenfor Alta og omfatter slagskipet «Tirpitz». Museet ligger i Kåfjord i Alta og har en av verdens største samlinger av fotos og gjenstander fra slagskipet Tirpitz.

Hjemmeside

Ishotellet Sorrisniva Igloo

Sorrisniva er en helårlig opplevelses- og serveringsbedrift lokalisert ved bredden av Altaelva, kun tyve minutter fra Alta sentrum. Navnet Sorrisniva stammer fra den finske innvandringen og betyr brusende strøm. Navnet er hentet fra den kjente fiskeplassen rett utenfor bedriften.

Hjemmeside
Kanskje opplever du nordlyset?

Benytt sjansen til å se Alta i mørketiden. Kanskje opplever du det fantastiske nordlyset. Kanskje tar du deg til en utflukt. Det viktigste er like vel den fantastiske muligheten du har til å møte andre som engasjerer seg i villaksens muligheter og utfordringer.

Hold meg oppdatert!

Ja, jeg vil gjerne bli oppdatert om programmet!